Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên miền hoặc từ khóa để kiểm tra tính khả dụng.


Đang tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và ở giữa đến độ dài ký tự

:domain không có sẵn

Chúc mừng! có sẵn!

Liên hệ chúng tôi
Chúng tôi phát hiện tên miền bạn nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền mong muốn của bạn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của tên miền bạn muốn đăng ký.

.com
449,000₫
.net
480,000₫
.org
379,000₫
.biz
129,000₫
.info
109,000₫
Tên miền được đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn
Hot Mới Giảm Giá

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tính khả dụng được kiểm tra theo thời gian thực tại thời điểm thêm vào giỏ hàng.

Duyệt qua các tiện ích mở rộng theo danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển
Gia hạn
.com
449,000₫
1 Năm
499,000₫
1 Năm
599,000₫
1 Năm
.net
480,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
480,000₫
1 Năm
.org
379,000₫
1 Năm
320,000₫
1 Năm
379,000₫
1 Năm
.biz
129,000₫
1 Năm
409,000₫
1 Năm
429,000₫
1 Năm
.info
109,000₫
1 Năm
430,000₫
1 Năm
400,000₫
1 Năm

Vui lòng chọn một danh mục từ phía trên.

Thêm web hosting

Chọn từ một loạt các gói web hosting

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với mọi ngân sách

Khám phá các gói ngay bây giờ

Chuyển tên miền của bạn cho chúng tôi

Chuyển ngay bây giờ để gia hạn miền của bạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Ngoại trừ các TLD nhất định và các miền được gia hạn gần đây