Chọn một tên miền...

Chọn một tên miền...

www.
www.

www.

Kiểm tra tính khả dụng... Xác minh đủ điều kiện chuyển... Xác minh lựa chọn tên miền của bạn...

:domain không có sẵn
Chúc mừng! có sẵn!
Liên hệ chúng tôi

Tên miền của bạn đủ điều kiện để chuyển

Hãy đảm bảo rằng bạn đã mở khóa tên miền của mình tại nhà đăng ký hiện tại, trước khi tiếp tục.

Không đủ điều kiện để chuyển

Tên miền bạn nhập chưa được đăng ký.

Nếu tên miền đã được đăng ký gần đây, bạn hãy thử lại sau.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện tìm kiếm để đăng ký tên miền này.

Tên miền được cung cấp không hợp lệ

Tên miền phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc một số và ở giữa đến độ dài ký tự
Vui lòng kiểm tra mục nhập của bạn và thử lại.

Chúng tôi phát hiện tên miền bạn nhập là tên miền quốc tế. Để tiếp tục, vui lòng chọn ngôn ngữ miền mong muốn của bạn.
Vui lòng chọn ngôn ngữ của tên miền bạn muốn đăng ký.
Tiếp tục đăng ký tên miền này cho Chuyển tên miền cho chúng tôi và gia hạn thêm 1 năm* cho

.com
449,000₫
.net
480,000₫
.org
379,000₫
.biz
129,000₫
.info
109,000₫
Tên miền được đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tính khả dụng được kiểm tra theo thời gian thực tại thời điểm thêm vào giỏ hàng.